Cookiebeleid

Op de website www.privacyned.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Het is mogelijk dat u op elk moment zelfstandig de cookies van uw computer verwijderd. Dit is een functionaliteit in het programma waarmee u websites bezoekt (browser). Hieronder treft u meer informatie over de gebruikte cookies aan.

Functionele Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van de functionele cookies. Het gebruik van functionele cookies is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van PrivacyNed en de bezoekers van de website. Op deze manier kan namelijk een goed werkende website worden aangeboden en kunnen voorkeuren van de websitebezoeker worden opgeslagen.

Analytische Cookies

Op onze website maken wij ook gebruik van analytische cookies. In het bijzonder gebruiken wij het systeem Google Analytics. Het gebruik van deze analytische cookies is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van PrivacyNed en de bezoekers van de website. Op deze manier kan PrivacyNed bijvoorbeeld analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen. PrivacyNed heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. PrivacyNed heeft in dat kader gekozen voor het (zogenoemd) maskeren van het laatste deel (octet) van het IP-adres. Ook zijn er andere maatregelen getroffen op de privacy van de websitebezoekers te waarborgen. Zo is in Google Analytics de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Ook maakt PrivacyNed geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Met Google is daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze getroffen maatregelen zijn in lijn met de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens.